magnify
Home Assembly Bir Güvenlik Zaafiyetinin Analizi
formats

Bir Güvenlik Zaafiyetinin Analizi

1-) Güvenlik Bildirisi:

Uygulama: Novell eDirectory 8.8 SP5
Etkilenen Versiyonlar: 8.8 SP5 ve önceki sürümler
Firma: Novell ( www.novell.com )
Risk Seviyesi: Orta
BID: 36815 ( http://www.securityfocus.com/bid/36815 )
Orjinal Bildiri: http://www.securityarchitect.org/advisories/securityarchitect-003.txt
Yayınlanma Tarihi: 26 Ekim 2009
Referans: Celil Ünüver , SecurityArchitect

2-) Güvenlik Zaafiyeti:

Novell eDirectory’ deki bu güvenlik zaafiyeti Dhost süreciyle ilgili bir sorundur. Bu
sorun ara bellek taşması (stack buffer overflow) güvenlik zaafiyetine sebebiyet
vermektedir. Saldırgan sunucuya kötü niyetli bir istek yollayarak bu zaafiyeti
tetikleyebilir ve sonucunda sistemde gelişigüzel (zararlı) kod çalıştırabilir.

3-) Yama Durumu:

Bu açık 26 Ekim 2009 tarihinde 0-day olarak yayınlanmıştır. Firma gerekli yamaları 31
Mayıs 2010 tarihinde yayınlamıştır.

4-) Güvenlik Zaafiyetinin Analizi:

Novell eDirectory Dhost servisi , modül yüklemek , kaldırmak ve modül hakkında bilgi
almak için belli adreslere istek yollamaktadır. Sistemdeki mevcut modüllerin ismini
kendisi atamaktadır. Aşağıdaki resimde modül listesi ve durumları gözükmektedir.
Action kısmındaki simgelere tıkladığımızda modülü aktif etmekte ya da aktifse deaktif
etmektedir. Örneğin simgesinden de anlaşılacağı gibi Wan Traffic Manager Modülü
pasif durumdadır , simgesine tıkladığımızda “https://localhost:8030/dhost/modules?
L:wtm.dlm” adresine “GET” isteği göndererek modülü aktif etmektedir. Aynı şekilde
modules?U: parametresi ile deaktif etmekte ve modules?I: parametresine gönderilen
istekle de modül hakkında bilgi vermektedir. Zaafiyet burada modül ismi olarak uzun
bir argüman girildiğinde ortaya çıkmaktadır.
modules

Dhost uygulamasını disassembly edip LoadModule subroutinelerinden birini
incelediğimizde zaafiyetin sebebini görmekteyiz ;

.text:00408000 ; LMLoadModule(x,x,x,x,x)+C3#
.text:00408000
..........
..........
..........
.text:0040802D push offset aS_dlm ; "%s.dlm"
.text:00408032 lea eax, [ebp+var_24]
.text:00408035 push eax ; char *
.text:00408036 call ds:sprintf

Görüldüğü gibi Dhost uygulamasında kontrolsüz şekilde sprintf fonksiyonu
kullanılmıştır. Fonksiyon modül isminin uzunluğunu kontrol etmektedir , uzun bir modül
ismi sisteme gönderildiğinde ara bellek taşması sorununa sebebiyet verecektir.

5-) PoC Exploit:

http://www.securityarchitect.org/exploits/novelbof.txt

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir